Bitki Besleme Çözümleri

İnsanların yaşamlarını devam ettirebilmeleri için gerekli olan beslenme ihtiyacı tarımile sağlanmaktadır. Hızlıca artan nüfus ve hızlıca tükenen kaynaklar yanında günümüzde insanlığı tehdit eden en önemli unsurlardan biri olan kuraklık ve bir diğeri kıtlık bizleri birim alandan minimum girdi ile maksimum verim almaya yönlendirmiştir. Bu süreçte yanlış ve vahşi şekilde yapılan sulamayı tarihe gömmek, bitkileri dengeli besleyerek verimliliği artırmamız gerekmektedir. Bu sürecin birçok faktöre bağlı olması sebebi ile üzerinde kontrol edebildiklerimizi en verimli şekilde yönetmemiz gerekmektedir.Aynı insanların hayatını sürdürebilmesi için beslenmeye ihtiyaç duyması gibi bitkilerinde yaşamlarını devam ettirebilmeleri için beslenmeye ihtiyaç duyarlar.

Bitkilerin hastalıklara ve zararlılara karşı dirençli, verimli ve sağlıklı olabilmeleri için doğru ve dengeli beslenmeye gerek duyarlar, bu da doğru beslenme programı ile doğru zamanda doğru şekilde yapılan müdahaleler ile gerçekleştirir. Gübreleme, yetiştiricilik süreci boyunca gerekli diğer uygulamalar (hastalıklar, zararlılar ve yabancı otlar ile mücadele, sulama, toprak işleme, doğru tohum seçimi vb.) ile kombine bir şekilde yapılarak sağlıklı ve verimli bitkiler elde edilebilir.

Jain Sulama Sistemleri olarak sulama sektöründe yıllara aşkın tecrübemizi, kuraklığın büyük risk oluşturduğu bu dönemlerde bitkiye daha efektif yaklaşabilmek adına gerekli doğru besleme programı uygulamasını sulama ile kombine ederek çiftçilerimize ve dünyamıza sağlıklı sürdürülebilir bir oluşum hazırlıyoruz.
Yenilikçi ve teknolojik vizyonumuzu sulama sistemleri ve besleme alanında yaptığımız çalışmalar ile çiftçilerimize destek oluyoruz.

Proje Talep Et